DEK-POL Poznań - dla dekarzy i dachu

Adres

DEK-POL Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.
ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznań

tel. 61 848 96 90, 61 841 72 02
e-mail: sekretariat@dek-pol.com.pl

Czynne
Poniedziałek—piątek: 7:30–16:30

 

Już od 7 maja 2018 roku

DEK-POL

zaprasza

do Tarnowa Podgórnego!

Nasza nowa siedziba znajduje się w Parku Technologicznym:

ul. Sowia 13 E,  62-080  Tarnowo Podgórne

przy drodze krajowej nr 92

 

Nr rachunku bankowego: Raiffeisen Bank 50 1750 1019 0000 0000 0162 0495

NIP: 781-00-45-618, REGON 632462984

Wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000038931,
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego: 300.000,00 zł