DEK-POL Poznań - dla dekarzy i dachu

Adres

DEK-POL Sp. z o.o.

ul. Sowia 13 E

62-080 Tarnowo Podgórne

tel. 61 848 96 90, 61 841 72 02
e-mail: sekretariat@dek-pol.com.pl

Czynne
Poniedziałek—piątek od 7:30 do 16:30

Sobota od 7:30 do 13:30

Rozładunek dostaw (poniedziałek – piątek): od 8:00 do 15:00

NIP: 7810045618, REGON 632462984, BDO: 000353453

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000038931, Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Wysokość kapitału zakładowego: 400.000,00 zł

MBANK  98 1140 1124 0000 4459 9100 1005