Nasza firma została nominowana do otrzymania nagrody „Firma Roku 2018” decyzją Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Narodowego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości. Nominacja została uzasadniona prowadzeniem przez DEK-POL nienagannej polityki w zakresie uczciwości i rzetelności oraz działania w oparciu o pełne poszanowanie norm etyki biznesowej w trakcie prowadzonej przez nas działalności.

Tytuł „Firma Roku” przyznawany jest w ramach Narodowego Programu Promocji Polskiej Przedsiębiorczości, którego celem jest budowanie wiarygodności, konkurencyjności i rozpoznawalności polskich marek i przedsiębiorstw.

„Firma Roku 2018” -nominacja dla DEK-POL