Po raz kolejny nasza firma została wyróżniona tytułem Geparda Biznesu 2017 roku. Ranking firm oparty jest na dynamice wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 i sporządzony na podstawie metodologii opracowanej przez Instytut Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r. Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2015 miały minimum 100 tys.  złotych przychodów netto, wykazały zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia. Instytut Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

DEK-POL uzyskał wskaźnik dynamiki rynkowej na poziomie 216,9 % i zajął 727 miejsce wśród 3.653 przebadanych wielkopolskich firm.

Gepard Biznesu 2017 dla DEK-POL